Stichting Aandacht voor Speciale Kinderen Ghana is in 2007 opgericht met als doel het ondersteunen van het Special Attention Project (SAP) in Accra. Het Special Attention Project is in februari 2008 van start gegaan. SAP richt zich op kinderen tot 15 jaar, die vanwege specifieke leermoeilijkheden de school niet hebben kunnen afmaken en, doordat er ook thuis vaak problemen zijn, op straat zijn terecht gekomen. In de reguliere straatkinderenprogramma’s hebben deze kinderen eveneens moeite om mee te komen.

Om de verbondenheid met het werk van SAP Ghana te benadrukken hebben we als stichting die de fondsen werft een nieuwe naam gekregen en treden we sinds het begin van 2017 zelf ook naar buiten met de naam SAP Ghana.