Activiteiten 2017

Hier vindt u het Jaarverslag 2017 SAP Nederland Aan het einde van dat jaar is de naam van onze stichting hetzelfde geworden als die van het project in Ghana, namelijk SAP Ghana.

Activiteiten 2016

Op de website van ASK Ghana en via onze facebooksite is veel info over onze stichting te vinden. Veel activiteiten van afgelopen jaar zijn voortgekomen uit onze samenwerking met de van Kesteren foundation. Hierdoor kwamen er nieuwe voornemens en initiatieven. Om hier richting aan te geven is begin 2016 een beleidsplan gemaakt waarin we onze voornemens hebben vastgelegd

Op 27 augustus hebben we deelgenomen aan Flevo Wereldfestival Almere.

Daarnaast hebben we afgelopen jaar in verschillende supermarkten palen geplaatst voor statiegeld flessenbonnen bij supermarkten.

We hebben het jaar afgesloten met het aanpassen van onze naam naar Stichting SAP Ghana. Door het gebruik van dezelfde naam en hetzelfde logo als de stichting in Ghana waarvoor we ons fondswervingswerk doen is duidelijk dat we voor hetzelfde staan.

Met nieuw elan en frisse inzet hebben we ons streefbedrag gelukkig kunnen bereiken. Het is eerlijk om uit te spreken dat dit ook nodig was omdat er ook geen financiële buffer meer was en de continuïteit van het werk in Ghana in gevaar kwam. In ons financiële jaarverslag is terug te vinden dat vooral het werven van fondsen afgelopen jaar belangrijk was voor onze inkomsten.

Voor het volledige jaarverslag van 2016. klik hier

Activiteiten 2015

In 2015 is st. Ask Ghana voor het eerst bij de supermarkt gaan actievoeren. Dit doen we door met een flessenpaal bij een supermarkt geld op te halen door de statiegeld bonnetjes te mogen ontvangen van mensen die lege flessen inleveren.

Eindschooljaar 2014-2015 Minke Bootsma en Shivany Matai hun Profielwerkstuk (PWS) over leerproblemen in Ghana afgerond. Aan hun PWS was ook de actie verbonden dat de opbrengst van de Paasmarkt op hun school, het Trinidas Gymnasium in Almeren, voor ASK Ghana was.

Tijdens haar bezoek aan Nederland heeft Margaretha ook nog een presentatie gegeven bij de VGSW studentenvereniging in Wageningen. Zij gaan een jaar lang actievoeren op hun vergaderingen voor ASK Ghana de opbrengst hiervan was uiteindelijk bijna € 700,00.

Op 27 september was stichting ASK Ghana aanwezig op het Henseniusplein in Venray op de Werelddag van het Mondiaal Platform in Venray. Om de 5 meter hoge Waterdruppelboom die dit jaar in het midden van het plein was neergezet stonden de verschillende kraampjes waaronder die van ASK Ghana.

Voor het volledige jaarverslag van 2015. Klik hier

Activiteiten 2014
Op 14 september heeft St ASK Ghana zich gepresenteerd met een stand op de Afrikadag in Almere. Hierbij is contact gelegd met een mogelijk nieuwe samenwerkingspartner. In de loop van 2015 zal de kennismaking en afstemming van verwachtingen verder plaatsvinden.

Op 28 september was St ASK Ghana weer aanwezig op de Werelddag van het Mondiaal Platform in Venray. Inmiddels is St ASK Ghana op deze markt een bekend gezicht (foto hieronder).

In het derde kwartaal van 2014 is het bestuur in gesprek gegaan met een professionele fondsenwerver. Dit heeft geresulteerd in 13 steunaanvragen bij (vermogens)fondsen in het laatste kwartaal. De samenwerking heeft de expertise in het benaderen van fondsen binnen het bestuur vergroot.
Voor het volledige jaarverslag van 2014. Klik hier

Bij het jaarverslag van 2014 is een begeleidende brief geschreven. Bekijk die hier

Activiteiten 2013
In dit jaar hebben we samengewerkt met onze nieuwe partner. In 2013 heeft de nieuwe partner een bezoek gebracht aan Ghana. Verder nieuws hierover volgt nog.

Op 15 september heeft St ASK Ghana de Afrikadag in Almere bijgewoond met een kraam. Er zijn contacten gelegd en producten verkocht. Ook is het nodige promotiemateriaal uitgedeeld.

Op 29 september was St ASK Ghana met een stand present op de Werelddag van het Mondiaal Platform in Venray. Inmiddels is St ASK Ghana een bekend gezicht op dit jaarlijkse evenement. Hierbij zijn contacten gelegd en producten verkocht.

Op 5 november heeft stichting ASK Ghana een presenstatie gegeven op de Ghana Landenbijeenkomst van Edukans. U kunt hier een uitgebreid verslag van de presentatie vinden.

Voor het volledige jaarverslag van 2013. Klik hier

Activiteiten 2012
In april en mei hebben we kennis gemaakt met een nieuwe partner. Deze stichting i.o. heeft interesse getoond om het Special Attention Project in Ghana te ondersteunen, in samenwerking met St ASK Ghana. In de gesprekken is duidelijk geworden dat men graag meedenkt in de nieuwe ontwikkelingen, een op te richten trainingscentrum voor docenten en een pilot studie naar de mogelijkheid voor het opzetten van een nachtverblijf voor de kinderen van het dagcentrum. Omdat de nieuwe partner ook het dagcentrum financieel wil ondersteunen, hebben de gesprekken plaatsgevonden in aanwezigheid van zowel SAP (Margaretha Ubels) als  enkele bestuursleden van St ASK Ghana. Voor 2013 is een gezamenlijk bezoek aan Ghana gepland.

Op 16 september heeft St ASK Ghana de Afrikadag in Almere bijgewoond met een kraam. Er zijn contacten gelegd en producten verkocht. Ook is het nodige promotiemateriaal uitgedeeld.

Op 30 september was St ASK Ghana met een stand present op de Werelddag van het Mondiaal Platform in Venray. Inmiddels is St ASK Ghana een bekend gezicht op dit jaarlijkse evenement. Hierbij zijn contacten gelegd en producten verkocht.

Voor een volledig jaarverslag van onze activiteiten. Klik hier