Door het focussen op kinderen die niet goed mee konden komen  op school of bij grotere straatkinderenprojecten is het steeds duidelijker geworden dat voor veel van deze kinderen een leerprobleem de oorzaak van hun uitval is.

Daarom is er een dagprogramma gestart waar eerst wordt vastgesteld of de kinderen een leerprobleem hebben. Is dit vastgesteld dan worden de kinderen individueel begeleid door deels universitair opgeleide leerkrachten. Hiervoor worden programma’s ontwikkeld die aansluiten op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Waar mogelijk wordt contact gelegd en onderhouden met de familie. In een aantal gevallen is het mogelijk gebleken dat kinderen toch weer thuis kunnen wonen als duidelijk is waarom het kind op school niet mee kan komen.

Alleen een dagprogramma waar door de specialistische hulp vaak kleine aantallen kinderen kunnen worden geholpen is er nog veel meer nodig om leerlingen met leerproblemen te helpen in Ghana. De ervaring die is opgedaan heeft ertoe geleid dat naast het dagprogramma er in de loop der jaren verschillende initiatieven zijn ontstaan.

SAP Ghana is actief in het samen werken met de overheid en het stimuleren door middel van advocacy dat leerproblemen op de politieke agenda van Ghana komen.

Daarnaast werkt men aan een eigen leermethode om leerlingen met een taalprobleem verder de helpen.

Tenslotte  werkt SAP Ghana op scholen en onder groepen ouders om de kennis over leerproblemen en mogelijke oplossingen te vergroten.

Lees verder over ons resultaat tot nu toe.