SAP Ghana staat voor Special Attention Project in Ghana. Het project is opgezet en wordt gecoördineerd door Margaretha Ubels. Margaretha heeft een verpleegkundige achtergrond, aangevuld met een aantal internationale studies op het gebied van leerproblemen.

Zij werkt sinds 2000 in Ghana. Tot aan de start van het Special Attention Project begin 2008 werkte zij voor Catholic Action for Streetchildren (CAS). Hier is zij gestart met haar onderzoek naar de oorzaken van uitval van een toenemend aantal kinderen uit het programma. Zij ontdekte dat de kinderen die uitvielen allemaal leer- of gedragsmoeilijkheden hadden en veelal een moeilijke thuissituatie.

Ook stuitte zij erop dat de mogelijkheden voor speciaal onderwijs in Ghana zeer beperkt zijn. Voor zichtbare handicaps en doofheid is veel meer begrip dat voor leerproblemen. In veel gevallen worden kinderen als lui of zelfs behekst gezien omdat er geen bekendheid is met het bestaan van leerproblemen.

Lees verder over onze oplossing.